Hotel Trends Poland & CEE 2024

Zarejestruj się!

UCZESTNICTWO STACJONARNE
+ 1 dostęp on-line
TRANSMISJA ON-LINE HD
na żywo

CENA REGULARNA

2.490 zł (+23% VAT) 590 zł (+23% VAT)
CENA PROMOCYJNA
dla prenumeratorów Hotelarza
2.290 zł (+23% VAT) 490 zł (+23% VAT)
UCZESTNICTWO STACJONARNE
+ 1 dostęp
on-line
TRANSMISJA ON-LINE HD
na żywo

CENA REGULARNA

2.490 zł
(+23% VAT)
590 zł
(+23% VAT)
CENA PROMOCYJNA
dla prenumeratorów Hotelarza
2.290 zł
(+23% VAT)
490 zł
(+23% VAT)

Cena obejmuje:
- dostęp do transmisji on-line na żywo w jakości HD oraz PDF październikowego wydania Hotelarza,
- dostęp do zapisu audio-video z konferencji przez 30 dni po jej zakończeniu, a więc da możliwość ponownego odtworzenia najważniejszych treści.

Cena nie zawiera noclegu i parkingu.

DANE FIRMY:
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:
UCZESTNICY KONFERENCJI:

OŚWIADCZENIE PISMNE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie wątpliwości miałam/em możliwość do zadania pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi.

Działając w imieniu własnym, będąc uprzednio pouczona/ny o:
1. administratorze danych osobowych;
2. celach przetwarzania danych,
3. możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (04-386 Warszawa, ul. Paca 37) (dalej: Administrator) jako administratora moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego w następujących celach:
realizacji zamówienia w Serwisie Internetowym, w tym w zakresie odstąpienia od umowy oraz rozpatrzenia reklamacji
otrzymywania powiadomień o akcjach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez PROMEDIA
udostępnienia danych osobowych i kontaktowych pozostałym uczestnikom i partnerom konferencji

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są poprzez e-formularz lub e-mailem w.wiater@pws-promedia.pl do dnia 14 października 2024 r. Przyjęcie otrzymania zgłoszenia na konferencję zostanie potwierdzone e-mailem. Na podany adres korespondencyjny zostanie przesłana proforma, na podstawie której należy dokonać płatności za uczestnictwo. Termin płatności 7 dni od daty zgłoszenia i nie później niż do 14 października br. Po dokonaniu płatności organizator wystawi fakturę VAT.

Rezygnację należy zgłaszać w formie pisemnej na adres w.wiater@pws-promedia.pl nie później niż 72h przed terminem konferencji. W przypadku braku rezygnacji pisemnej, nieobecność zgłoszonego uczestnika nie upoważnia do zwrotu wpłaty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-386 Warszawa (dalej: PROMEDIA), 2. Koordynatorem ochrony danych w PROMEDIA jest: Piotr Krajewski, p.krajewski@pws-promedia.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w serwisie internetowym: www.hotel-trends.pl, 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem okresu koniecznego do rozpoznania reklamacji oraz wykonania prawa do odstąpienia od umowy, 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia, 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym skorzystania z Serwisu Internetowego.

0 PLN
0 PLN
0 PLN