Hotelarz Roku

Zgłoszenie do konkursu
Przyjmowanie zgloszeń zostało już zakończone
Zgłoszenie do kategorii:

Dane osoby nominowanej:


Osiągnięcia zawodowe w ostatnich latach

Przebieg kariery zawodowej (od ostatnio zajmowanego stanowiska)


Dane osoby zgłaszającej