Hotelarz Roku

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do kategorii:

Dane osoby nominowanej:


Osiągnięcia zawodowe w ostatnich latach

Przebieg kariery zawodowej (od ostatnio zajmowanego stanowiska)


Dane osoby zgłaszającej