Inwestor, prezes spółki Europlan, właściciel hoteli Metropolo w Krakowie i Lake Hill Resort&SPA w Sosnówce

Artur Kozieja

Panel z udziałem: Artur Kozieja

    • 16:00 - 17:00

      PANEL FINANSOWY: Wpływ kosztów finansowania na opłacalność funkcjonowania hotelu

      Pandemia, wojna i inflacja przemodelowały całkowicie opłacalność prowadzenia hoteli. Coraz większe obciążenie stanowią koszty finansowania (kredyt, condo, dzierżawa, obligacje, private equity), obniżając rentowność. Jak poradzić sobie w obecnej sytuacji? Jakie nowe źródła przychodów mogą pomóc zwiększyć zyski?

<< powrót