Development Director na region Polski i Europy Wschodniej, IHG Hotels & Resorts

Andrzej Szymczyk

Andrzej Szymczyk zajmuje stanowisko Development Director na region Polski i Europy Wschodniej w IHG Hotels & Resorts, wiodącej grupie hotelowej na świecie. Jest odpowiedzialny za wzrost i rozwój portfolio hoteli IHG poprzez umowy franczyzowe i zarządzania.

Andrzej posiada ponad 19 lat szerokiego międzynarodowego doświadczenia w sektorze hotelowym zdobytego w różnych działach hoteli, w szczególności w dużych grupach hotelowych, ale również w hotelach niezależnych różnego rodzaju. Jest doskonale przygotowany aby pomagać właścicielom i inwestorom optymalizować ich nieruchomości i rekomendować najbardziej odpowiednią rozwiązania dotyczące marki i projektowania dla ich obiektów.

Panel z udziałem: Andrzej Szymczyk

    • 15:00 - 15:45

      Rozwiązania przyszłości – jak tworzyć nowoczesne hotele

      Rosnące koszty budowy i modernizacji budynków hotelowych powodują, że procesy te należy przeprowadzać obecnie w sposób szczególnie przemyślany, z dbałością nie tylko o elementy oczekiwane przez gości dziś, ale również te, które będą wymagane za 10 lat. W dyskusji postaramy się zdefiniować obszary, które zmieniają się w hotelach najszybciej. Porozmawiamy też o tym, jak sztuczna inteligencja może zmienić hotelarstwo w kolejnych latach.

<< powrót