Trust Us
PARTNER SREBRNY

Trust Us

Ideą powstania spółki Trust Us Sp. zo.o. było wykorzystanie wieloletniego doświadczenia założycieli w segmentach rynku meblowego i hotelowego.

Kompendium wiedzy zdobytej poprzez wieloletnią współpracę z największymi firmami z branży meblowej w Polsce i zagranicą, pozwala wierzyć, iż cele wyznaczone spółce są właściwe i osiągalne.
Procesy zarządzania projektami wyposażeniowymi i budowlanymi nie są nam obce, a wieloletnia współpraca z liderami branży hotelowej w kraju, jak również krajowymi i globalnymi sieciami hoteli, nauczyła nas pokory oraz wskazała kierunek jakim należy podążać.

Szanujemy Państwa czas, wiedząc, jak jest on ważny w procesie realizacji inwestycji. Pragniemy zdobyć Państwa zaufanie, a poprzez perfekcyjną i profesjonalną realizację projektów wyposażeniowych stać się również liderem branży i punktem odniesienia dla konkurencji. Ugruntowaniem wiarygodności Trust Us jest znaczący udział w kapitale zakładowym i potencjale wiedzy uznanego podmiotu z branży budowlanej i generalnego wykonawstwa - spółki Mostostal S.A. Wnikliwe analizy i dyskusje prowadzone w grupie fachowców doprowadziły do rozwoju naszych kompetencji i umożliwiają pełną identyfikację, a następnie realizację Państwa potrzeb.  

Charakterystyka spółki, zamieszczona w polityce handlowej, zakłada działalność mającą na celu wyposażanie w meble oraz zabudowy meblowe obiektów użytkowności publicznej (hoteli, teatrów, bibliotek czy biur), działanie kompleksowe na poczet realizowanych projektów oraz optymalizację ich czasu i budżetów.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie projektowania, wykonawstwa i budżetowania. Państwa potrzeby i wytyczone procesy są osiągalne przy współpracy z najlepszymi profesjonalistami w branży.

Spółka Trust Us będzie realizować kontrakty handlowe dla inwestorów i generalnych wykonawców, zakładając osiąganie zysków ze sprzedaży dóbr i usług z segmentu branży meblowej i szeroko rozumianej branży wyposażeniowej.

Spółka zatrudnia koordynatorów projektów, zaopatrzeniowców oraz nieustannie pracuje nad rozwojem kompetencji działu handlowego – zmieniamy się dla Państwa i pozostajemy do dyspozycji.  Naszym nadrzędnym celem jest realizowanie projektów z zachowaniem partnerskich relacji z klientem i obopólnej satysfakcji. Wierzymy, że stały i zrównoważony rozwój jest najlepszym sposobem na osiągnięcie w branży pozycji uznanej i szanowanej firmy.

www.trustus.com.pl
<< powrót