Główny Ekonomista, BGK

Mateusz Walewski

Główny ekonomista BGK od 2018 r. Starszy ekonomista w PwC Polska w latach 2011-2018. Wcześniej, w latach 1997-2010 współpracownik CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) doradzający rządom i/lub organizacjom pozarządowym w zakresie reform gospodarczych w: Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Jemenie, Mołdawii, Czarnogórze i Kosowie. Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP w latach 2008-2010. Autor szeregu artykułów i raportów związanych z polityką makroekonomiczną, rynkami pracy i polityką społeczną, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Panel z udziałem: Mateusz Walewski

    • 09:00 - 09:25

      PREZENTACJE EKSPERCKIE: Wystąpienie I

<< powrót