Dyrektor Generalny, Sheraton Sopot Hotel

Mariusz Paszkiel

Panel z udziałem: Mariusz Paszkiel

    • 14:00 - 14:45

      Rynek konferencyjny – odbudowywanie potencjału

      Ostatnie 2 lata to okres zdominowany przez turystykę indywidualną. Potencjał tego segmentu powoli słabnie i hotele ponownie poszukują sposobów na dywersyfikację biznesu. Rynek konferencyjny w l półroczu tego roku wzrósł w stosunku do roku ubiegłego ale wciąż daleko mu do wielkości z roku 2019. Spotkania wróciły ale jest ich wciąż mniej niż przed pandemią. Czy i kiedy można liczyć na ich powrót, jakie nowe potrzeby zgłaszane są przez rynek? Czy dynamiczne ceny M&E są już nowym standardem? 

<< powrót