Dyrektor Generalna, Hotel St Bruno w Giżycku

Luiza Olszewik

W branży  hotelarskiej pracuje od 19 lat, choć pierwsze poważne doświadczenia zawodowe  zdobywała w kancelarii prawnej i doradztwa podatkowego. Jej głównym zainteresowaniem zawsze była jednak szeroko rozumiana turystyka. W hotelarstwie zaczynała pracę w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach  na stanowisku recepcjonistki. Następnie związana była z 4-gwiazdkowym hotelem Robert's Port Lake Resort & Spa Mazury w okolicach Mikołajek, gdzie awansowała na stanowisko dyrektora, pełniąc tę funkcję przez dziewięć lat. Od sześciu lat dyrektor generalna 4-gwiazdkowego hotelu St Bruno w Giżycku.

Panel z udziałem: Luiza Olszewik

    • 15:45 - 16:45

      W poszukiwaniu zysków. Walka o cenę, walka o gości

      W dyskusji z prezesami spółek hotelarskich i dyrektorami generalnymi porozmawiamy o podsumowaniu zakończonego sezonu oraz strategii na najbliższą jesień i zimę. Spróbujemy ocenić, jak odbudowuje się segment gości międzynarodowych, a także porozmawiamy o tym, czym polskie hotele resortowe mogą wygrywać z zagraniczną konkurencją i jak skłonić Polaków do wypoczynku w kraju. Zapytamy również o to, jak zmienił się business mix po pandemii, a także jak optymalizować segmentację.

<< powrót