Widzimy się 30 LISTOPADA i 01 GRUDNIA 2020
RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL

Zasady bezpieczeństwa

Procedury i wytyczne obowiązujące podczas konferencji Hotel Trends Poland&CEE w trakcie epidemii SARS-CoV-2

W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji podczas wydarzenia zostaną wdrożone specjalne procedury mające zapewnić maksymalną ochronę dla uczestników, wystawców i obsługi.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia:

 1. Liczba uczestników zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów tj. przebywać będzie nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi
 2. Układ przestrzenny wydarzenia zapewni fizyczną odległość między uczestnikami min. 1,5 metra
 3. Zapewniona zostanie odpowiednia liczba dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
 4. Powierzchnie takie jak toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz inne, często dotykane, będą dezynfekowane co godzinę
 5. Podczas rejestracji czas przebywania na terenie recepcji zostanie ograniczony do minimum poprzez wcześniejszą rejestrację online i maksymalnie ograniczenie czynności operacyjnych przez pracowników recepcji wydarzenia
 6. Lada recepcyjna w punkcie obsługi będzie dezynfekowana nie rzadziej niż co godzinę.

Zapewnienie posiłków i napojów uczestnikom wydarzenia:

 1. Posiłki oraz napoje serwowane będą bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów).
 2. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).

Bezpieczeństwo uczestników:

 1. Podczas trwania wydarzenia obowiązkowe będzie stosowanie przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania środków ochrony osobistej - maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego wydarzenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania tzw. montaż / demontaż).
 2. Obowiązkowa będzie dezynfekcja dłoni przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania przed wejściem na teren wydarzenia / spotkania.
 3. Ilość personelu wydarzenia  zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników / obsługi wydarzenia

 1. Uczestnicy i pracownicy obsługi wydarzenia zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić na teren spotkania, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na terenie spotkania lub uczestnika przebywającego na terenie spotkania niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odseparowany od reszty osób i skierowany do wyznaczonego pomieszczenia.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia zakażenia korona wirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa spotkania nie powinien uczestniczyć w  wydarzeniu. W takim wypadku zostanie on poinstruowany o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli uczestnik mieszka w hotelu, w którym odbywa się wydarzenie – czasowo zostanie on odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomiony zostanie dyspozytor medyczny o podejrzeniu zakażenia i incydent zostanie zgloszony do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna.

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.
Realizacja: BrandFriend.plw.wiater@pws-promedia.pl · tel. +48 22 333 88 10 · +48 509 416 935

Hotel Trends Poland & CEE to dwudniowa konferencja dla specjalistów branży hotelowej. W jednym miejscu spotykają się wszyscy profesjonaliści i decydenci polskiego hotelarstwa - właściciele, członkowie zarządów, kadra zarządzająca największych hoteli, przedstawiciele deweloperów i inwestorów, a także dostawcy najlepszych produktów i usług dla branży hotelarskiej.

Hotel Trends Poland & CEE 2020 odbywa się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2020 r. Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 25 listopada 2020 r. Opłata za uczestnictwo w 2 dniowej konferencji z uroczystą galą 2.690 zł netto.

Miejsce: Renaissance Warsaw Airport Hotel, Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa