Let's meet! 24 September 2021
RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL

Registration

Stationary

PLN1 790netto
  • Regular price
PLN1 590netto
  • Promotional price for "Hotelarz" subscribers
  •  
  • In addition, access to audio-video recording from the conference for 30 days after its end, which means that you could replay key session contents.

Live streaming

PLN449netto
  • Regular price
PLN349netto
  • Promotional price for "Hotelarz" subscribers
  • Access to live streaming in HD quality oraz PDF styczniowego wydania Hotelarza.
  • Password will also give access to the audio-video recordings from the conference for 30 days after its end, which means that you could replay key session contents.
COMPANY DATA:
CONTACT PERSON:
PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE:

CONSENT

I express my consent to the processing of my personal data by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., a publishing house with its registered office in Warsaw, ul. Paca 37, in order to process this order. Each person to whom the data refer has the right to access the contents of their data and correct them.

Działając w imieniu własnym, będąc uprzednio pouczona/ny o:
1. administratorze danych osobowych;
2. celach przetwarzania danych,
3. możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (04-386 Warszawa, ul. Paca 37) (dalej: Administrator) jako administratora moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego w następujących celach:
realizacji zamówienia w Serwisie Internetowym, w tym w zakresie odstąpienia od umowy oraz rozpatrzenia reklamacji
realizacji zamówienia w tym informacji wymaganych w myśl obowiązujących przepisów epidemicznych COVID-19
otrzymywania powiadomień o akcjach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez PROMEDIA
udostępnienia danych osobowych i kontaktowych pozostałym uczestnikom i partnerom konferencji

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są poprzez e-formularz lub e-mailem w.wiater@pws-promedia.pl do dnia 18 stycznia 2021 r. Przyjęcie otrzymania zgłoszenia na konferencję zostanie potwierdzone e-mailem. Na podany adres korespondencyjny zostanie przesłany numer konta na który należy dokonać przedpłaty za udział w konferencji. Po dokonaniu płatności organizator wystawi fakturę VAT, którą prześle mailam na adres e-mail Osoby kontaktowej ze zgłoszenia.

Rezygnację należy zgłaszać w formie pisemnej na adres w.wiater@pws-promedia.pl nie później niż 48 godzin przed terminem konferencji. W przypadku braku pisemnej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony kosztami udziału zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem również w przypadku nieobecności podczas wydarzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-386 Warszawa (dalej: PROMEDIA), 2. Koordynatorem ochrony danych w PROMEDIA jest: Piotr Krajewski, p.krajewski@pws-promedia.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w serwisie internetowym: www.hotel-trends.pl, 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem okresu koniecznego do rozpoznania reklamacji oraz wykonania prawa do odstąpienia od umowy, 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia, 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym skorzystania z Serwisu Internetowego.


Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.
Made by BrandFriend.plbiuro@pws-promedia.pl · +48 22 333 88 00

Hotel Trends Poland & CEE is a prestigious conference for specialists in the hotel industry, which brings together in one place all the decision-makers of hotel industry in Poland – owners of hotel facilities, management boards of hotel operators, hotel managers, as well as representatives of development companies and investment funds and the leading suppliers of products and services for the hotel industry.

Hotel Trends Poland & CEE will be held at September, 23th, 2021. Applicants’ applications are accepted by September, 20. Fee for participation in the conference is PLN 1,790.00 net (+23% VAT).

Venue: Renaissance Warsaw Airport Hotel, Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa, Poland